Wie zijn wij

Een kredietmaatschappij voor minder vermogende kandidaat-eigenaars

De kredietmaatschappij “N.V. Elk zijn Huis” is opgericht in 1928 in Kortrijk.
De eerste helft van vorige eeuw, gekenmerkt door een economische crisis en een immense vernieling na beide wereldoorlogen, zag er niet bepaald rooskleurig uit. De geldvraag was groot en de banken vroegen woekerwinsten. Een aantal sociaal geëngageerde Kortrijkzanen namen het initiatief om aan deze situatie een halt toe te roepen en richtten een kredietmaatschappij de “N.V. Elk zijn Huis” op. Het specifieke doel van deze kredietmaatschappij was en is nog altijd: woonkredieten ter beschikking stellen ook voor minder vermogende kandidaat-eigenaars. Op die manier droegen ze hun steentje bij tot de economische relance en de heropbouw van verwoeste levens, steden en gemeenten.

Een eigen huis voor een correcte koopprijs

Ook nu is en blijft diezelfde drijfveer aanwezig in de kredietmaatschappij “Elk zijn Huis”: mensen aanmoedigen voor en bijstaan bij het verwerven van een eigen huis voor een correcte koopprijs. Hiervoor heeft “Elk zijn Huis” ook bewust gekozen om zijn dienstenpakket verder uit te breiden naar woonadvies : een ruim en gunstig pakket dat je als eventuele potentiële klant helpt op elke trede van de ladder om jouw project te realiseren.

Uitbreiding en groei door fusie en overname

In 1998 fusioneerde de N.V. “Elk zijn Huis” met de kredietmaatschappij de “N.V. Geluk door Eigen Woning” uit Hamme en in 2012 met de kredietmaatschappij de “N.V. Koning in mijn Woning” uit Temse. In 2007 nam “Elk zijn Huis” de portefeuille hypothecaire kredieten van de “N.V. Nieuwe Maatschappij Rond den Heerd “uit Kortrijk over en op 1 januari 2010 gebeurde dit met de portefeuille van hypothecaire kredieten “N.V. Volksbelang Thuis Best” in Oostduinkerke.

Grootste sociale kredietmaatschappij van West- en Oost-Vlaanderen

Vandaag is “Elk zijn Huis” de grootste sociale kredietmaatschappij van West- en Oost-Vlaanderen. Dit laat “Elk zijn Huis” toe om ook minder vermogende kandidaat-eigenaars een krediet aan te bieden voor het kopen, bouwen, behouden, verbouwen en vernieuwen van hun woning.

Bij “Elk zijn Huis” zit je goed én veilig met je krediet

De kredietwaardigheid van “Elk zijn Huis” behaalt een solvabiliteitsratio (verhouding tussen eigen vermogen en uitgeleend vermogen) van meer dan 20%, een zeer duidelijk afgelijnd verschil met veel andere banken die hiervoor soms amper 6% halen.

Gediversifieerd en standvastig aandeelhouderschap

“Elk zijn Huis” heeft al jaren meerdere vaste publieke en private aandeelhouders, zoals gemeenten, O.C.M.W.’s, de provincie Oost-Vlaanderen, mutualiteiten, vakorganisaties, verzekeringsmaatschappijen alsook een hele reeks private aandeelhouders.